„Остани жив! Пази живота!“

Ден без загинали на пътя- 21 септември

 • Формиране на знания и умения за безопасно поведение и поставяне основите на възпитаване на съвременна транспортна култура
 • Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цветове и форми, движение, анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали;
 • Да различават улично платно, тротоар;
 • Да знаят кой къде се движи;
 • Да знаят, че не трябва да се движат сами;
 • Да знаят къде е опасно да се движат и защо;
 • Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;
 • Да се спазват определени правила при движение;
 • Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе;
 • Да умеят да се придвижват самостоятелно на къси разстояния;
 • Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация;
 • Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците.

 

Дейности:

- Конкурси за детски рисунки

- Открити педагогически ситуации

>> ГАЛЕРИЯ <<

Lat 42.61130315 , Long 23.10248086501849
Language Bulgarian
Event Type EducationalEvent
Event Date Wednesday, 21 September 2022
Organisation Description ДГ №3 "Пролетен цвят"
Website https://dg3-pernik.com/
Email cdg3_pernik@abv.bg
Telephone +359879806888
Address гр.Перник, ул.Йордан Благоев №17
Logo