You are here

Speed and braking

10:00 a.m. Demonstration of the relationship between speed and car braking.
How does this affect pedestrian safety?

Pokaz zależności pomiędzy prędkością pojazdu a jego drogą hamowania. Jaki wpływ ma prędkość na bezpieczeństwo pieszych?