You are here

Activitate preventivă privind indisciplina pietonală

În data de 17 septembrie, în cadrul Proiectului ROADPOL Safety Days, polițiștii Brigăzii Rutiere vor acționa în scopul reducerii riscului rutier și impunerii unui climat de ordine și siguranță rutieră pe drumurile publice.
În acest context, vom informa pietonii cu privire la riscurile la care se expun în situația în care nu respectă normele rutiere, indisciplina pietonală reprezentând principala cauză de producere a accidentelor rutiere grave în Municipiul București.
Activitatea va avea un caracter preventiv, ocazie cu care vom oferi flyere cu recomandări utile.
Locatie: Piata Obor, ora 10.00
 
On September 17, within the ROADPOL Safety Days Project, the police officers of the Road Brigade will act in order to reduce the road risk and impose a climate of order and road safety on public roads.
In this context, we will inform pedestrians about the risks they are exposed to if they do not comply with road regulations, pedestrian indiscipline being the main cause of serious road accidents in Bucharest.
The activity will have a preventive character, on which occasion we will offer flyers with useful recommendations.
Location: Obor Square, 10.00