You are here

"0 загинали на пътя! Остани жив! Пази ЖИВОТА!"

По предложение на Комисията по БДП при ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Обзор, в час на класа в класовете 5 - 6 - 7 и 10, ще бъде изнесена беседа с информация за организиране на кампании в ROADPOL, целяща да намали до 0 понеделника за един ден отчитане на загубите при ПТП - под мотото "0 загинали на път! Остани жив! Пази ЖИВОТА! " В края на беседата и обща информация, учениците от всеки клас ще добавят символично обещание като всеки напише име около символната" 0 "(нула) под логото на ROADPOL.