You are here

„Stay alive and save lives”

 

Ще има разговор между областния управител на Монтана и деца на тема: "Остани жив и спаси живота". B rochures ще бъдат разпространявани от деца.