You are here

Урок, проведен на площадка по БДП

Урок с ученици от 6 б клас, проверен на площадката по БДП. Упражняване на безопасно поведение на пътното платно.