You are here

Спазвам правилата!

На 18.09.2020 г. служител на РПУ Бяла ще разясни правилата за безопасно предвижване на пешеходците на учениците от 1 до 7 клас. След това децата ще раздават специално изработени брошури за популярезиране на кампанията и ще направим снимка на образувана от учениците цифра 0, в знак на нула жертви на пътя.