You are here

Спазвам правилата за движение

Спазвам правилата за пресичане на пешеходна пътека тип зебра. Децата се оглеждат на ляво на дясно, след това пресичат. Следят светофара ако има такъв и пресичат само на зелено. Децата не трябва да пресичат пешеходните пътеки карайки тротинетка, а трябва да я тикат.