You are here

Пресичам безопасно и внимателно

На 21.09.2020 г. ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Драгоево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен отбелязва Деня на безопасността на пътя със събитие на открито. Ще се проведе беседа между учителите и учениците относно основните правила за безопасност на движението.