You are here

Откриване на площадка за обучение по БДП

     За пета поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира от 16.09. до 22.09. 2020 г. „Дни на безопасността на пътя“. Тази година мотото на кампанията е „Остани жив! Пази живота!“
     СУ „Йордан Йовков“ се включи с редица активности, целящи да се припомнят на учениците основните правила за безопасно поведение на пътя, съобщиха от ръководството на учебното заведение.
     Стартът на кампанията бе даден с откриването на нова площадка за обучение на учениците в часовете по БДП. Идеята за нея е на общинския съветник Манол Тодоров. Средствата бяха осигурени от Община Бургас.
     Директорът на училището Анна Пенева поздрави учениците с новата придобивка и им пожела успешно усвояване на  правилата за безопасно движение и разумно поведение на пътя. Председателят на училищната комисия по БДП Галина Колева и педагогическият екип бяха подготвили много изненади на участниците в практическите дейности.
     По време на събитието третокласници демонстрираха на своите връстници знания и умения за правилно поведение на пътя, познаване на пътните знаци и маркировка. Учениците участваха отборно в ролеви игри, като трябваше по посочен маршрут да достигнат безопасно до крайна точка, сглобяваха пъзели с пътни знаци и разказваха за тях. Обозначаването и именуването на кръстовища и улици бе една от най-атрактивните задачи.
     Чрез създаването на външна площадка учениците ще развиват умения за безопасно поведение на пътя. Обучението им в тази посока ще бъде поставено на практическа основа. Те ще могат да обмислят как да постъпят в реални пътнотранспортни ситуации, когато са в ролята на пешеходци, водачи на велосипед, ролери, пътници в превозни средства. В часовете ще бъде формирана култура на поведение на пътя у децата.