You are here

Остани жив! Пази живота!

Всяко дете от ДГ№189 "Сто усмивки" изобрази българската визия на кампанията, която подари на своите родители, призовавайки ги да участват като партньори на кампанията.