You are here

"Остани жив! Пази живота!"

<p>Тематичен интериор - статични манекени със сигнални жилетки. Училищно табло за популяризиране на кампанията. Тематичен текстов и видеоматериал за презентиране на инициативата пред учениците.</p>