You are here

Ден без загинали на пътя

Днес, на европейския ден без загиване по пътя, РУ „Полиция“ ще отбележи с организиране на информационна кампания чрез раздаване на информационни брошури, проверка на засилени мерки за контрол на движението, а за 12,00 часа ще бъдат включени звукови сигнали за обществени творци - пред РУ-Ивайловград и ул. „Беломорска” от служебни автомобили на Полицията.