You are here

Ден без загинали на пътя-Денят нула

Европейският ден без загинали на пътя е част от традиционната Европейска седмица на мобилността. Тя се провежда от 16 до 22 септември.По инициатива на педагогическия персонал, децата от 3 и 4 ПГ група ,изобразиха този ден погледнат през призмата на техните очи.За целта творбите бяха подредени в изложба под мотото-"Ден с 0 загинали на пътя".