You are here

Да подкрепим георите на пътя

-Ефективно използване на съвременните информационни технологии за повишаване качеството на възпитателно-образователния процес
-Провеждане на игрово-познавателна ситуация свързана с формиране на система от знания,умения и навици,необходими за успешна адаптация на децата към условията на движението по пътя