You are here

"Безопасно пътуване"

На 21.09.2020 класните ръководители припомниха на учениците правилата за безопасно и културно поведение при пътуване в автомобил.