You are here

Безопасно движение по пътищата

Децата от ДГ№189 "Сто усмивки" гр. София, РБългария, актуализираха и разшириха знанията си за правилата на безопасност по пътищата,  които са в основа за опазване здравето и живота на хората по пътищата.