·        Формиране на знания и умения за безопасно поведение и поставяне основите на възпитаване на съвременна транспортна култура

·        Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цветове и форми, движение, анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали; 

·         Да различават улично платно, тротоар; 

·         Да знаят кой къде се движи;

·        Да знаят, че не трябва да се движат сами; 

·        Да знаят къде е опасно да се движат и защо; 

·        Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация; 

·        Да се спазват определени правила при движение; 

·        Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе; 

·        Да умеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния; 

·        Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация; 

·        · Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците.

Lat 42.5933091 , Long 23.037084
Language Bulgarian
Event Type EducationalEvent
Event Date Thursday, 22 September 2022
Organisation Description ДГ №14 "Славейче"
Website https://dg14slaveiche.com/
Email slaveiche_@abv.bg
Telephone +359882596333
Address ул. Стара планина 89
Logo